ЧАСТНИ  УНИВЕРСИТЕТИ  И  КОЛЕЖИ

СОФИЯ

Нов български университет

Колеж по телекомуникации и пощи

Колеж по библиотекознание и информационни технологии

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Театрален колеж „Любен Гройс“

Висше училище по застраховане и финанси

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството

ПЛОВДИВ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Европейски колеж по икономика и управление

Колеж по икономика и администрация

Земеделски колеж

ВАРНА

Варненски свободен университет

БУРГАС

Бургаски свободен университет

БЛАГОЕВГРАД

Американски университет в България

ПЕРНИК

Европейски политехнически университет

БОТЕВГРАД

Международно висше бизнес училище

БАНСКО

Колеж по турисъм

ДОБРИЧ

Висше училище по мениджмънт

Enjoy this blog? Please spread the word :)