Войник се завръщал вкъщи и си мислел:

  • Как сега да живея? Нищо не умея. Какво да направя, че да започна нов живот?

По пътя срещнал един мъдрец и го попитал:

  • Как мога да започна нов живот?
  • Хайде да вървим и ще ти покажа.

Мъдрецът завел войника до една планина, където човек търкалял голям камък – от подножието към върха.

  • Какво правиш тук? – попитал мъдрецът.

Човекът избърсал потта от лицето си и казал:

  • Искам да направя храм на върха на планината. Щастлив съм, че мога да направя това с ръцете си.

След което продължил нагоре, търкаляйки камъка.

  • Видя ли? Ако пред теб има цел, ще разбереш как да живееш как да живееш. И сам ще намериш своя начин – ще направиш всичко необходимо, за да достигнеш целта. Търси и намери своята и тогава ще започнеш нов живот!

(Притчата е разказана от Моника Балаян в сп. „Осем“, бр. 3/март 2013 г., с. 118)

Please follow and like us:
Категории: Без категория

Enjoy this blog? Please spread the word :)