ПЛАГИАТСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПРИ НАПИСВАНЕ НА РЕФЕРАТ ИЛИ ДИПЛОМНА

дипломни работи

Как да се използват литературни източници?

В сферата на обучението доста често, студентите подготвяйки своите курсови работи, есета, проекти, казуси, реферати, дипломни, магистърски тези и задания плагиатстват не толкова за да мамят, а защото не знаят как да избегнат използването на чужди литературни източници. Една от грешките, които се допускат при копиране на чужд текст е, че не се споменава източника, откъдето се взима или когато в самия текст не е отбелязана връзката с референтния източник или пък самото описание на източника не е написано по съответните стандарти. Реферирането или позоваването на източници не означава преписване, а обмисляне и интерпретиране на автора, без излизане от категорията на сферата. Това важи за всички основни специалности: Мениджмънт, Маркетинг, Икономика, Международни отношения, Финанси, Право, Психология, Педагогика, Туризъм, Връзки с обществеността, Управление на човешки ресурси, Национална сигурност, Екология и др. При предмети или дисциплини свързани с Европейски съюз, при обзор на стратегически документи и проекти, трябва да се има предвид обновяване им и тяхната актуалност.

Основната причина за тази нарастваща вълна на плагиатстване в университетите се дължи и на факта, че в сферата на образованието се държи повече на количеството, отколкото на качеството на написания материал – т.е. има нужда от спешни промени в тази посока.

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)